Gobatstraat 15
1902 DE Castricum
K.v.K. Alkmaar 37109493
Tel. (0251) 67 18 04
Fax. (0251) 67 18 04
info@koikwekerij.nl

Medisch

Vissen zijn erg gevoelig voor stress. Slechte waterkwaliteit, een slecht onderhouden filtersysteem, slecht voer, transport, een fout aangelegde vijver, reigers en katten zijn slechts enkele voorbeelden waardoor stress ontstaat. Stress is bij koikarpers doodsoorzaak nummer één. Wanneer de stress een constante of een steeds terugkerend karakter krijgt, zal de weerstand van de vis drastisch afnemen en wordt deze kwetsbaar voor allerlei aandoeningen en visziekten. Dit punt is bij de koikarper snel bereikt. Bij twijfel, ziekte en zelfs vissterfte kunt u op zeer korte termijn een beroep op onze medische dienstverlening doen. Wij zijn voorzien van genoeg benodigde kennis hieromtrend. Een snelle analyse en een daarbij behorende actie kan in veel gevallen sterfte voorkomen.

De vis medische aspecten van de koihobby zijn soms erg gecompliceerd. Wij assisteren bij de analyse, het stellen van een diagnose en de behandeling van gangbare (parasitaire)ziekten, ontstekingen en overige aandoeningen. Door de verschillende aspecten van vijver, filter, voer en andere relevante invloeden op de vis te analyseren zijn vaak conclusies te trekken. Dit kan een leidraad zijn, pas op dat u niet gaat gissen of gokken, hier gaat u gegarandeerd fouten maken! Middels huid-, ontlasting- of kieuw afstrijkjes kan nader worden gekeken naar eventuele oorzaken van de aandoening. Tevens kan er nog gekeken worden naar kweekzetting van diverse bacteriologische culturen. Mocht dit alles geen uitsluitsel geven, wordt er in overleg met de koidokter gekeken naar uitsluitend meer specifieke oplossingen. De koidokter is immers altijd bezig met de ontwikkelingen op vis- geneeskundig gebied en heeft derhalve alle kennis in huis om uiteindelijk tot een diagnose te komen. Zonder diagnose geen behandeling!