Gobatstraat 15
1902 DE Castricum
K.v.K. Alkmaar 37109493
Tel. (0251) 67 18 04
Fax. (0251) 67 18 04
info@koikwekerij.nl

Basisprincipe Filteren


Om goed te kunnen Filteren dienen de meeste vaste afvalstoffen opgevangen te worden alvorens dit het biologische filter bereikt. (uitwerpselen, bladeren, algen, voer, zand, etc) Dit kan door bezinking, door het vuil op te vangen met borstels of door het water over een zeef te laten vallen. Wanneer men deze afvalstoffen voor filtering uit het water verwijdert wordt de kracht van het biologische aspect van het filter vermeervoudigt. Tevens krijgen schadelijke bacterien hierdoor minder kans zich te nestelen binnen het systeem. We praten hier over een voor- of scheidingsfilter. De verschillende soorten voorfilters worden beschreven op de pagina Filter Soorten

Het werkelijke filterproces is uiterst gecompliceerd, maar als je begrijpt wat er moet gebeuren, en als je de natuurlijke processen snapt en hun gang laat gaan, is het eigelijk allemaal heel simpel. Bladeren, zand, uitwerpselen van uw vissen en ander organisch afval gaat rotten. hierbij komt ammoniak (eigenlijk ammonium) vrij. De vis scheidt door te ademen ook ammonium uit. Deze stof is al in kleine hoeveelheden dodelijk voor vis. Hier begint het filterproces. Het ammonium zal door "goede" nitrosomonas bacterien moeten worden geoxideerd tot nitriet. Nitriet is ook in kleine hoeveelheden al schadelijk voor vissen. Nitriet moet door de "goede" nitrobacter bacterie worden omgezet naar nitraat. Nitraat is voedsel voor al wat groen is onder water en in normale hoeveelheden niet schadelijk voor uw vissen. Door denitrificatie kunt u nitraat uit het water filteren, maar dat vindt plaats in een anaerobe milieu (zuurstofloos) en voor de gemiddelde koiliefhebber niet echt noodzakelijk. We willen immers allemaal een zuurstofrijk systeem! * Daarnaast vindt er op zeer kleine schaal, her en der in het filter, wel wat denitrificatie plaats. Als deze processen in evenwicht zijn mag men spreken van een goed "biologisch" evenwicht. Aangezien de bacterien hier dus een allesbepalende rol spelen, moeten we ze in grote aantallen zien te krijgen. De bacterie vermenigtvuldigt zichzelf naar het aanbod van ammonium en nitriet vanzelf, wij moeten zorgen voor oppervlakte waar ze zich aan kunnen hechten. Hoe meer oppervlakte, hoe meer plek voor nitrificerende bacterien, dus hoe groter de capaciteit van het filter.

De stikstofkringloop als hierboven beschreven, staat constant onder invloed van diverse externe factoren zoals zuurstofgehalte, temperatuur, doorstroomsnelheid water, zuurtegraad, hardheid enzovoorts. Geen enkele situatie is gelijk of 100 % voorspelbaar. Zo heeft elk filter een eigen karakter.

* Mocht er sprake zijn van te hoge nitraat waarden (>100 mg/l) dan adviseren wij bij zeer grote waterpartijen een apart filtersysteem. Dit kan op planten-basis, maar er kan in een zuurstofloze omgeving ook een bacteriëncultuur worden opgekweekt die zorgt voor denitrificatie. Bij kleinere hoeveelheden water kunt u door waterverversen de hoeveelheid nitraten verdunnen.